Kontakt

Velika množica izdanih patentov po vsem svetu, katerih število že presega 30 milijonov, z letno tendenco naraščanja preko 1 milijon, je glavna ovira, ki jo je potrebno premostiti za učinkovit pristop k patentnim dokumentom in uporabi tehnološke vsebine v njih. Ker vemo, da je dandanašnji imeti informacijo lahko ključnega pomena za podjetje, vam lahko ponudimo poizvedbe s področja patentov, modelov in blagovnih znamk ter dobavo ustreznih dokumentov oz. spisov. Poizvedbo opravimo najkasneje naslednji dan po prejemu naročila, dokumente pa dobavimo najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni, odvisno od potrebe naročnika in razpoložljivosti naročenega dokumenta.

VRSTE POIZVEDB

Poizvedbe se da v splošnem razvrstiti v naslednje skupine:

1. Poizvedbe o stanju tehnike

2. Poizvedbe o novosti

3. Poizvedbe o patentabilnosti

4. Poimenske poizvedbe

5. Poizvedbe o tehnološki aktivnosti

6. Poizvedbe o kršitvah

7. Poizvedbe o patentnih družinah

8. Poizvedbe o pravnem stanju

Poleg naštetih tipičnih vrst poizvedb obstajajo še nadaljnje poizvedbe s specifičnimi cilji, npr. prikaz statističnih pregledov patentnih dokumentov, klasificiranih znotraj določenih podrazredov, skupin ali podskupin v mednarodni razvrstitvi patentov (International Patent Classification). Nadalje je v zvezi z različnimi tipi poizvedb potrebno poudariti, da je za ovrednotenje novosti, inventivnosti ali kršitve premalo, da razpolagamo zgolj s povzetkom patentnega dokumenta, kar je običaj pri tovrstnih datotekah. V naštetih primerih mora zainteresirana stran pridobiti celoten zadevni tekst.